Članstvo v Sindikatu železniškega transporta Slovenije je glede na delodajalca, kraj in področje dela razdeljeno na sindikalne enote in območne organizacije, ki so organizirane in delujejo tako, da po posameznih območjih zagotavljajo teritorialno in funkcionalno pokritost delovanja sindikata. Dve ali več območnih organizacij se glede na vrsto dejavnosti, v kateri deluje članstvo, združuje v sindikalne enote in sicer SE SŽ, SE DARS in SE SŽ-ŽIP. Območne organizacije z več kot 20 člani  vodijo območni odbori. Območni odbori (OO) med drugim skrbijo za izvajanje usmeritev sindikata, obveščajo članstvo o svojem delovanju, sprejemajo predloge za izboljšanje sindikalnega delovanja in kot najpomembnejše nudijo pomoč članom pri uveljavljanju njihovih sindikalnih pravic, pravic iz delovnega razmerja ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Pretežni del članstva Sindikata železniškega transporta Slovenije prihaja iz povezanih družb, ki sestavljajo Skupino Slovenske železnice. Člani so tako zaposleni v hčerinskih in odvisnih družbah: SŽ, d.o.o., SŽ-Tovorni promet, d.o.o., SŽ-Potniški promet, d.o.o., SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Fersped, d.o.o. in SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o., ter člani zaposleni v podjetju Dars, d.d.

SE SŽ sestavlja enajst območnih odborov: OO Ljubljana, OO Maribor, OO Koper, OO Dobova, OO Celje, OO Tehničnih in drugih strokovnih služb, OO Sežana, OO Kontejnerski terminal, OO Nova Gorica, OO Zalog in OO Fersped.

MATJAŽ ZABRET – predsednik

01 29 13-169

040 237-936

matjaz.zabret71@gmail.com

MILIVOJ SONIČKI – predsednik

031 387-831

milivoj.sonicki@amis.net

DENIS CVIJANOVIĆ – predsednik

05 29 64-163

041 421-782

denis.cvijanovic@slo-zeleznice.si

ALBERT KUHAR – predsednik

040 719-179

kuhar.albert@gmail.com

ALEKSANDER PEŠEC – zaupnik

03 29 33-354

041 278-522

acopesec@gmail.com

TAMARA LUSKOVEC – predsednica

01 29 14-190

031 602-569

tamara.luskovec@slo-zeleznice.si

ALEŠ ŽIBERNA – predsednik

05 29 63-320

051 371-907

ales.ziberna@slo-zeleznice.si

IGOR VIDERGAR – predsednik

041 524-516

igor.vidergar5@gmail.com

MITJA BAŠELJ – predsednik

05 29 63-782

041 737-218

mitja.baselj@gmail.com

JOŠKO JUVAN – predsednik

031 364-242

josko.juvan5@gmail.com

DARJA KOLETO – zaupnica

041 937-664

darja.koleto@fersped.si

SE DARS sestavljajo trije območni odbori: OO DARS Ljubljana in Tepanje, OO DARS Postojna in OO DARS Vzdrževanje.

HELENA ČERNAČ TAVČAR – predsednica

031 204-300

cernacster@gmail.com

IGOR KOLAR – predsednik

051 650-352

igor.kolar@dars.si

TOMAŽ DOLANC – predsednik

041 415-222

tdolanc.dars@gmail.com

SE SŽ-ŽIP pa sestavlja šest območnih odborov: OO ŽIP Ljubljana, OO ŽIP Maribor, OO ŽIP EKO, OO ŽIP Uprava, OO ŽIP Postojna in OO ŽIP Celje.

DARJA TOMC – predsednica

01 29 13-354

031 537-432

darja.tomc@sz-zip.si

MARJAN BABŠEK – predsednik

02 29 22-258

051 608-083

marjan.babsek@sz-zip.si

DAVID BIBER – predsednik

040 600-932

david.biber1d@gmail.com

EVA PAVLIN – predsednica

01 29 15-009

051 662-276

eva.pavlin@sz-zip.si

SIM SEFIĆ – zaupnik

041 713 843

asim.sefic@sz-zip.si

SIMON MOČNIK – zaupnik

051 302-997

simon.mocnik@sz-zip.si