Članstvo v Sindikatu železniškega transporta Slovenije je glede na delodajalca, kraj in področje dela razdeljeno na sindikalne enote in območne organizacije, ki so organizirane in delujejo tako, da po posameznih območjih zagotavljajo teritorialno in funkcionalno pokritost delovanja sindikata. Dve ali več območnih organizacij se glede na vrsto dejavnosti, v kateri deluje članstvo, združuje v sindikalne enote in sicer SE SŽ, SE DARS in SE SŽ-ŽIP. Območne organizacije z več kot 20 člani  vodijo območni odbori. Območni odbori (OO) med drugim skrbijo za izvajanje usmeritev sindikata, obveščajo članstvo o svojem delovanju, sprejemajo predloge za izboljšanje sindikalnega delovanja in kot najpomembnejše nudijo pomoč članom pri uveljavljanju njihovih sindikalnih pravic, pravic iz delovnega razmerja ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

Pretežni del članstva Sindikata železniškega transporta Slovenije prihaja iz povezanih družb, ki sestavljajo Skupino Slovenske železnice. Člani so tako zaposleni v hčerinskih in odvisnih družbah: SŽ, d.o.o., SŽ-Tovorni promet, d.o.o., SŽ-Potniški promet, d.o.o., SŽ-Infrastruktura, d.o.o., Fersped, d.o.o. in SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o., ter člani zaposleni v podjetju Dars, d.d.

SE SŽ sestavlja enajst območnih odborov: OO Ljubljana, OO Maribor, OO Koper, OO Dobova, OO Celje, OO Tehničnih in drugih strokovnih služb, OO Sežana, OO Kontejnerski terminal, OO Nova Gorica, OO Zalog in OO Fersped.

MATJAŽ ZABRET

01 29 13-169

040 237-936

matjaz.zabret71@gmail.com

EDITA KLENOVŠEK

02 29 22-417

031 665-028

edita.klenovsek@slo-zeleznice.si

DENIS CVIJANOVIĆ

05 29 64-163

041 421-782

denis.cvijanovic@slo-zeleznice.si

FRANC BREZNIK

041 463-342

fran.brez@gmail.com

BERTA PUSAR

03 29 33-176

041 425-690

berta.pusar@slo-zeleznice.si

ALEŠ ŽIBERNA

05 29 63-320

051 371-907

ales.ziberna@slo-zeleznice.si

BRANKO KORENČ

01 29 15-613

040 365-065

b.korenc@gmail.com

MITJA BAŠELJ

05 29 63-782

041 737-218

mitja.baselj@gmail.com

JOŠKO JUVAN

031 364-242

josko.juvan5@gmail.com

DARJA KOLETO

041 937-664

darja.koleto@fersped.si

SE DARS sestavljajo štirje območni odbori: OO DARS Ljubljana, OO DARS Postojna, OO DARS Tepanje in OO DARS Vzdrževanje.

BOŽENA PERGAR

031 253-087

bozena.dpm@gmail.com

HELENA ČERNAČ TAVČAR

031 204-300

cernacster@gmail.com

IGOR KOLAR

051 650-352

igor.kolar@dars.si

TOMAŽ DOLANC

041 415-222

tdolanc.dars@gmail.com

SE SŽ-ŽIP pa sestavlja šest območnih odborov: OO ŽIP Ljubljana, OO ŽIP Maribor, OO ŽIP EKO, OO ŽIP Uprava, OO ŽIP Postojna in OO ŽIP Celje.

DARJA TOMC

01 29 13-354

031 537-432

darja.tomc@sz-zip.si

MARJAN BABŠEK

02 29 22-258

051 608-083

marjan.babsek@sz-zip.si

DRAGAN PEULIĆ

01 29 12-194

051 627-864

dragan.peulic@sz-zip.si

SUZANA GALE

01 29 15-209

051 322-722

suzana.gale@sz-zip.si

TADEJ TURK

05 29 62-133

051 613-437

tadej.turk@sz-zip.si

SIMON MOČNIK

051 302-997

simon.mocnik@sz-zip.si