Člani ŽIP-a prihajajo iz celotne Slovenije in so večinoma zaposleni v železniškem invalidskem podjetju. Zaposlene v  ŽIP-u sestavlja šest območnih odborov:

  • OO ŽIP EKO,
  • OO ŽIP Celje,
  • OO ŽIP Ljubljana,
  • OO ŽIP Maribor,
  • OO ŽIP Postojna,
  • OO ŽIP Uprava,