V treh območnih odborih DARS-a, ki pokriva celotno območje Slovenije,  so včlanjeni zaposleni različnih profilov v Družbi za avtoceste Republike Slovenije. Sestavljajo ga naslednji trije območni odbori:

  • OO Ljubljana
  • OO Postojna
  • OO Tepanje