– SKUPINA SLOVENSKE ŽELEZNICE  –  http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice

– SŽ ŽELEZNIŠKO INVALIDSKO PODJETJE  –  http://www.sz-zip.si/

– DARS  –   https://www.dars.si/