Članstvo v Sindikatu železniškega transporta Slovenije je glede na delodajalca, kraj in področje dela razdeljeno na območne organizacije, ki so organizirane in delujejo tako, da po posameznih območjih zagotavljajo teritorialno in funkcionalno pokritost delovanja sindikata. Območne organizacije, ki imajo 20 ali več članov vodijo območni odbori. Območni odbori (OO) med drugim skrbijo za izvajanje usmeritev sindikata, obveščajo članstvo o svojem delovanju, sprejemajo predloge za izboljšanje sindikalnega delovanja in kot najpomembnejše nudijo pomoč članom pri uveljavljanju njihovih sindikalnih pravic, pravic iz delovnega razmerja ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

 Skupina Slovenske železnice

Pretežni del članstva Sindikata železniškega transporta Slovenije prihaja iz povezanih družb, ki sestavljajo Skupino Slovenske železnice. Člani so tako zaposleni v hčerinskih in odvisnih družbah: SŽ, d.o.o., SŽ-Tovorni promet, d.o.o., SŽ-Potniški promet, d.o.o., SŽ-Infrastruktura, d.o.o., SŽ-ŽIP, storitve, d.o.o. in Fersped, d.o.o.

Sindikalne območne organizacije pokrivajo območje cele Slovenije in jih vodi sedemnajst območnih odborov: OO SŽ-TP Ljubljana, OO  SŽ-TP Maribor, OO SŽ-TP Koper, OO SŽ-TP Nova Gorica, OO SŽ-TP Dobova, OO SŽ-TP Celje, OO SŽ-TP Tehničnih in drugih strokovnih služb, OO SŽ-TP Sežana, OO SŽ-TP Kontejnerski terminal, OO SŽ-TP Zalog, OO Fersped, OO SŽ-ŽIP Ljubljana, OO SŽ-ŽIP Maribor, OO SŽ-ŽIP EKO, OO SŽ-ŽIP Uprava, OO SŽ-ŽIP Postojna in OO SŽ-ŽIP Celje.

Sestava OO je zelo pestra, saj posamezni člani prihajajo iz najrazličnejših zaposlitvenih profilov.

MATJAŽ ZABRET

01 29 13-169
040 237-936

matjaz.zabret@t-2.net

EDITA KLENOVŠEK

02 29 22-417
031 665-028

edita.klenovsek@slo-zeleznice.si

DENIS CVIJANOVIĆ

05 29 64-314
041 421 782

denis.cvijanovic1@gmail.com

FRANC BREZNIK

041 463 342

fran.brez@gmail.com

BERTA PUSAR

03 29 33-176
041 425-690

berta.pusar@slo-zeleznice.si

ALEŠ ŽIBERNA

05 29 63-320
051 371-907

ales.ziberna@slo-zeleznice.si

FERID ZAHIROVIĆ

01 29 12-687
040 365-065

zahirovic@siol.net

RADIVOJ ČERNE

05 29 63-765
031 599 566

radivoj.cerne@slo-zeleznice.si

JOŠKO JUVAN

031 364-242

josko.juvan5@gmail.com

DARJA KOLETO

01 300 71 76

041 937-664

darja.koleto@fersped.si

DARJA TOMC

01 29 13 354

031 537-432

darja.tomc@sz-zip.si

MARJAN BABŠEK

02 29 22-258
051 608-083

marjan.babsek@slo-zip.si

DRAŽA RISTIĆ

01 29 12-841
031 871-185

draz.ristic@sz-zip.si

DANIJEL ŽUFIČ

05 29 62 133
051 613-437

danijel.zufic@sz-zip.si

SIMON MOČNIK

051 302 997

simon.mocnik@sz-zip.si

DARS, d.d.

Sindikalna območna organizacija DARS pokriva območje celotne Slovenije. V OO DARS so včlanjeni zaposleni različnih profilov, ki ga sestavljajo štirje območni odbori: OO DARS Ljubljana, OO DARS Postojna, OO DARS Tepanje in OO DARS vzdrževanje.

BOŽENA PERGAR

031 253 087

bozena.dpm@gmail.com

IGOR KOLAR

051 650-352

igor.kolar@dars.si

HELENA ČERNAČ TAVČAR

031 204-300

cernacster@gmail.com

TOMAŽ DOLANC

041 415-222

tdolanc.dars@gmail.com