Sindikat železniškega transporta Slovenije s sedežem v Ljubljani, Trg OF 7,  je samostojna in neodvisna delavska organizacija, ki zastopa, uveljavlja in varuje interese svojih članov.

Sindikat deluje po načelu solidarnosti in vzajemnosti ter neodvisno od političnih strank in organov oblasti.

V sindikat se člani združujejo oziroma včlanjujejo prostovoljno z namenom, da bi varovali in izboljšali svoj družbeni, ekonomski in socialni položaj ter, da bi varovali svoje pravice, ki izhajajo iz delovnega razmerja ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja.