Jože PavšekPredsednik
tel.:01/29 13 238
mobi.:041 353 308

joze.pavsek@slo-zeleznice.si

joze.pavsek@sz-zip.si

Tamara LuskovecPodpredsednica
tel.:01/29 14 190
mobi.:031 602 569

tamara.luskovec@slo-zeleznice.si

Vesna RitlopSekretarka
tel.:01/29 12 591
mobi.: 041 673 937

sindikat.szts@slo-zeleznice.si

vesna.ritlop@sz-zip.si

Magda PavšekBlagajničarka
tel.:01/29 15 609
mobi.:051 390 224

magdalena.pavsek@slo-zeleznice.si

Pravna služba:

V okviru Sindikata železniškega transporta Slovenije deluje pravna služba sindikata, preko katere sindikat svojim članom zagotavlja pravico do ustrezne pravne in druge strokovne pomoči v sporih, ki izhajajo iz delovnega razmerja in socialnega, zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja.

Vsa vprašanja, ki se nanašajo na zgoraj omenjeno problematiko, člani predhodno skomunicirajte s predsednikom svojega območnega odbora in v nadaljevanju zadevo naslovite na naslov sindikata s pripisom »Za pravno službo«. Člani, ne pozabite navesti svojih osebnih podatkov (ime priimek, območni odbor, čigar član ste, telefonsko številko, elektronski naslov…).