Pozdravljeni na spletni strani Sindikata železniškega transporta Slovenije!

Sindikat železniškega transporta Slovenije je bil ustanovljen 07. maja 1990 v Ljubljani. SŽTS je samostojna in neodvisna delavska organizacija, ki zastopa, uveljavlja in varuje interese svojih članov, delavcev v različnih dejavnosti v okviru slovenskih železnic, delavcev na avtocesti ter ostalih. Sindikat deluje po načelu solidarnosti in vzajemnosti ter neodvisno od političnih strank in organov oblasti.

Kot reprezentativna sindikalna organizacija delujemo na kolektivni ravni pri oblikovanju in sprejemanju vsebine kolektivnih pogodb posamezne dejavnosti ali podjetja ter splošnih aktov delodajalca.

SŽTS je član sindikalne konfederacije na državni ravni, Slovenske zveze sindikatov – Alternativa. Preko SZS – Alternativa na državni ravni sodelujemo v ekonomsko socialnem svetu, kjer skupaj z ostalimi socialnimi partnerji usklajujemo predloge delovno pravne in druge zakonodaje, ki ima vpliv na delavce v Republiki Sloveniji.

Z namenom varovati, izboljšati svoj družbeni, ekonomski in socialni položaj, ter varovati pravice iz dela, vas vabimo, da se prostovoljno včlanite v naš sindikat.